แบบฟอร์มบริษัท
(Word และ Excel ให้ทำส่งในคอมพิวเตอร์เท่านั้น)
1. แบบฟอร์ม Goods Returned PML GROUP Order + Warehouse Download Download
2. แบบฟอร์มคำขอซื้อยาอันตรายที่ต้องรายงานต่ออย (10/05/19) Download Download
3. Order from New 2018 Download Download
4. แบบฟอร์มใบขออนุมัติรับสินค้าเข้าสต๊อก Download Download
5. ใบขออนุมัติคืนยายืมให้กับลูกค้า Download Download
6. ใบนำสินค้าออกนอกบริษัท (ผู้แทนรับสินค้าไปส่งลูกค้าเอง) Download Download
7. แบบฟอร์มใบขออนุมัติ ส่งของคนละที่กับหน้าบิล (20-12-18) Download Download
8. ใบคุม-Goods Returned PML-X Download Download
9. ใบคุม-Goods Returned PMD-A Download Download
10. ใบคุม-Goods Returned PMD-V Download Download
11. ใบคุม-Goods Returned PMLP-C Download Download
12. ใบคุม-Goods Returned PMLP-G Download Download
13. ใบคุม-Goods Returned PMLPlus Download Download
14. เอกสารขออนุมัติการยืมหัวบิล Download Download
15. New Customer Form 2018 (03/08/18) Download Download
16. ใบแจ้งรับสินค้ากลับคืนบริษัท (21/06/17) Download Download
17. แบบฟอร์ม New S-Com 2016 Download Download
18. แบบฟอร์มเบิกยา Download Download
19. ใบรับวางบิล-ตั้งเบิกรพ.(27/06/14)-PML Download Download
20. ใบรับวางบิล-ตั้งเบิกรพ.(27/06/14)-PMD Download Download
21. ใบรับวางบิล-ตั้งเบิกรพ.(27/06/14)-PMLP Download Download
22. ใบขอซื้อยาแก้หวัดสูตรผสมที่มีส่วนประกอบของซูโดเอฟรีดีน Download
23. แบบฟอร์มคำขอซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ4 Download Download
24. แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ-สวัสดิการพนักงาน (เริ่ม 3-4-18) Download